Web sitesi gönder

Web sitesini aşağıdaki kategoriye ekle :

Açıklama web sitesi ile aynı dilde olmalıdır. Örneğin, İngilizce sürümündeyseniz açıklama, gönderilen URL’nin diline bakılmaksızın İngilizce olmalıdır.